Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên thay đổi ra sao trong năm học mới?

Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 sẽ tăng so với năm học trước do mức lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7.

Mức đóng BHYT của hộ gia đình tôi vừa thay đổi từ hồi tháng 7. Tôi muốn hỏi, học sinh, sinh viên không thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình thì mức đóng BHYT thay đổi cụ thể ra sao khi vào năm học mới 2023-2024? (Bình An, Hà Nội). 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn:

Theo Khoản 4, Điều 12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên tự đóng 70%).

Năm học 2022-2023, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng: 4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng/năm. Trong đó, số tiền học sinh sinh viên thực đóng là 563.220 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

Năm học 2023-2024, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, vì thế, mức đóng BHYT mà học sinh, sinh viên cũng tăng lên. 

Cụ thể, học sinh, sinh viên phải đóng 680.400 đồng/năm (sau khi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng), tăng 117.200 đồng so với năm học trước.

Phương thức đóng  Học sinh, sinh viên đóng 70% (đồng) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (đồng) Tổng mức đóng BHYT (đồng)
3 tháng 170.100 72.900 243.000
6 tháng  340.200 145.800 486.000
9 tháng  510.300 218.700 729.000
12 tháng  680.400 291.600 972.000

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học

– Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

– Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng

– Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với số tiền đóng BHYT theo số tháng đã tham gia của HSSV. 

bon hoc sinh duoc bao hiem y te chi tra hang ty dong 981

Bốn học sinh được bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng

Số tiền bảo hiểm y tế mà các học sinh này được chi trả lên tới hơn 1 tỷ đồng.

5 nam danh muc thuoc bao hiem y te chua duoc cap nhat 187

5 năm, danh mục thuốc bảo hiểm y tế chưa được cập nhật

Trong 5 năm qua, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế chưa được cập nhật, bổ sung các thuốc mới. Lần cập nhật gần nhất chỉ bổ sung danh mục thuốc điều trị Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *