Cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế bị chênh lệch

Hỏi: Sổ đỏ gia đình tôi do bố đứng tên nhưng ông đã mất. Nay mẹ tôi muốn tách sổ cho 2 anh em. Tuy nhiên, khi đo lại thửa đất để chia thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích ghi trong sổ.

Gia đình tôi đã ra UBND xã để hỏi và được trả lời là phải mua lại phần diện tích dôi ra, bằng không sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu. Mảnh đất không có tranh chấp, được sử dụng ổn định từ lâu. Vậy xin luật sư cho biết, trong trường hợp này, gia đình phải làm thế nào?

Chân thành cảm ơn!

(tinhtranvan@…)

cap doi so do c259
Nguyên tắc cấp đổi sổ đỏ được quy định tại Khoản 5, Điều 98, Luật Đất đai năm 2013.
(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền trên đất (sổ đỏ) được quy định tại Khoản 5, Điều 98, Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp cụ thể của gia đình bạn thì phần diện tích chênh lệch sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 99, Luật Đất đai năm 2013.

Mặt khác, Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai có quy định:

“3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;”

Đồng thời, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận đối với những trường hợp quy định tại Điều này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Điều 10, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bạn nộp hồ sơ thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *