Author Archives: bloggiamgia.edu.vn

Điểm chung trong tính cách của nhiều người sống thọ

Những người lạc quan, tận tâm, hướng ngoại và cởi mở thường có sức khỏe tốt hơn, khả năng cao sống thọ trên 85 tuổi. Mọi người đều có những đặc điểm tính cách được coi là tốt và xấu. Ví dụ, lạc quan được coi là tính tốt, trong khi thù địch, hằn học […]